<p></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background: white;”><b><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>ESTE FUTURE SAÇ EKİMİ<br />VE SAĞLIK TURİZMİ ACENTESİ </span></b><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>olarak (“EsteFuture”) veri sorumlusu<br />sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili<br />alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection<br />Regulation) uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz.<br />Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, kişisel verileri elde<br />etme ve işleme konusundaki hukuki sebeplerimiz, kişisel verilerinizi hangi<br />amaçlarla işlediğimiz, kişisel verileri aktarıp aktarmadığımız ve hangi<br />amaçlarla kimlere aktardığımız, yasal haklarınız konularında sizleri<br />aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında<br />Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır.EsteFuture, kişisel verilerinizi<br />hukuka uygun olarak işlemekte olup, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak<br />işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte,<br />kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun en uygun güvenlik düzeyini<br />sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış<br />bulunmaktadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>VERİSİNİ İŞLEDİĞİMİZ<br />KİŞİLER</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı<br />olarak kişisel verileri işlemektedir.</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>İşçilerimiz,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>İşçi<br />Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri<br />dahil)</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Stajyerlerimiz<br />ve İşbaşı Eğitimi Kursiyerlerimiz,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hastalarımız,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Teşhis,<br />tedavi ya da bu türden bir hizmet almak amacıyla görüşme yapılan, iletişim<br />kurulan kişiler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hasta<br />yakını ve refakatçiler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Her<br />türlü ticari faaliyetin tarafları veya ticari faaliyet gereği işbirliği<br />yaptığımız veya yapacağımız kişiler veya şirketlerin yetkili yada<br />çalışanları(Tedarik, reklam, destek, pazarlama, konaklama, ulaşım,<br />referans kaynakları vb.)</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hissedarlar<br />veya hissedarlık görüşmesi yapılan kişiler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Yasal<br />Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili<br />ya da çalışanları,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Ziyaretçiler</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Tüm<br />veri sahiplerinin kanuni temsilcileri, ebeveynler, veli veya vasileri</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hukuki<br />süreçlerde taraf konumunda olan kişiler ve bunların yasal temsilcileri</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Şirketimizle<br />ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçmiş olduğumuz<br />3.kişiler.</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL<br />VERİLER</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki belirtilen kişisel sağlık<br />verisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileri “hukuka uygunluk”,<br />“gereklilik”, “amaca uygunluk” ve “sınırlılık” ilkelerine göre işlemektedir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Kimlik Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk<br />vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici TC<br />kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi<br />kimliğe dair tüm verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>İletişim Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, elektronik posta<br />adresi gibi iletişime dair tüm verileridir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Görsel ve İşitsel<br />Veriler</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Şirket güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera<br />sistemi ile alınan görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime<br />geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, özel yazılı rıza ve<br />izin(onam) ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da estetik/kozmetik işlemin<br />yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme<br />ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişi verileri bu kapsamdaki<br />verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Özlük Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>İşçilerin işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük<br />işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Eğitim Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi<br />kursiyerleri ya da ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna dair<br />verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>İş ve Meslek Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi<br />kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından iş veya mesleğe dair tüm verilerdir.<br />(Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Yorum ve Şikayet<br />Verileri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek amacı ile web sitesi üzerinden veya<br />başka kanallardan, onay ve rıza vererek Şirketimize iletilen yorum ve şikayet<br />verileridir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Konum veya Lokasyon<br />Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişilerin herhangi bir yolla ve kendi rızası ile ilettiği adres veya konum<br />verileridir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>İşlem Güvenliği Verisi<br />(IP Verisi ve Çerezler)</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola<br />bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola<br />bilgileri) bu kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Hukuk Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra<br />verileridir. Şirkette çalışan işçiler ve şirketle davası ya da icra takibi<br />bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Finansal Veriler</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişilerin banka hesap numarası ve IBAN numarası gibi verileridir. Şirkette<br />çalışan işçiler ve şirketten hizmet alan hastalar yönünden talep edilip işlenen<br />verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Sağlık Verileri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Tıbbi dosyalarda yasal nedenlerle takip edilmesi gereken, kişinin rızası<br />ile işlenen laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, tıbbi test sonuçları, kan<br />grubu, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım<br />hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık verileri.<br />Ayrıca işçilerin işçi özlük dosyasında yer alan sağlık raporu ve diğer tıbbi<br />belgeler de bu kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Taşıt Plaka Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Şirkete ait otopark veya özel vale hizmetinden faydalanılması halinde araç<br />plaka verileri bu kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Müşteri İşlem Verileri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, gişe dekont, sipariş bilgisi,<br />talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Kılık Kıyafet Verileri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Beden verisi vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb.<br />veriler bu kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Biyometrik Veriler</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Avuç içi bilgileri, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma vb. veriler bu<br />kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Risk Yönetimi Verileri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler bu<br />kapsamdadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Fiziki Mekan Güvenliği</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası<br />kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>Dernek, Vakıf ve<br />Sendika Verisi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Dernek ve vakıf verisi, sosyal sorumluluk ve işyeri organizasyonlarında,<br />sendika verisi ise sendikal aidat kesintisi sırasında gerekli olabilmektedir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>III.KİŞİSEL VERİLERİN<br />İŞLENMESİ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>A.KİŞİSEL VERİLERİN<br />ELDE EDİLMESİ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>1.Kişisel Verilerin<br />Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verileriniz;</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.2.Çağrı<br />merkezimiz ile yapılan görüşme sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.3.Web<br />sitemizde yer alan canlı destek uygulaması üzerinden yapılan görüşme<br />sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.4.EsteFuture<br />doktorlarına ya da ilgili personeline telefon WhatsApp Uygulaması ya da<br />mail yoluyla ulaşarak yapılacak görüşme sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.5.EsteFuture<br />pazarlama ve tanıtım personellerinin kullanımında olan telefonlar<br />üzerinden veya SMS ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan<br />iletişim sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.6.EsteFuture’e<br />başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle telefon, SMS<br />ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden yapacağınız görüşmeler sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.7.EsteFuturee<br />başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle yapacağınız<br />yüz-yüze görüşmeler sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.8.Ticari<br />faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan kişi ve şirket yetkili ya da<br />çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde,<br />iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.9.Yasal<br />Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili<br />ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde,<br />iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.10.Sosyal<br />medya üzerinden yaptığı tanıtım ve reklam üzerinden “bize ulaşın” veya<br />“bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.11.Kablosuz<br />İnternet hizmeti kapsamında misafirlere özel kablosuz ağ (Wi-Fi) yayında,<br />yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler ve<br />şifreleme için mobil telefon numarası talep edilmesi sonucunda,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.12.Web<br />sitesine yapılan girişlerden MAC ID’nin(Cihaz Kimlik Bilgisi) kaydedilmesi<br />şeklinde veri elde edilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.13.EsteFuture<br />ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz<br />veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde, 3.kişilerin, iletişim<br />platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.14.Benzer<br />şekilde diğer yasal veri alım yollarıyla,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Gibi kanallardan elde edilmektedir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>B.KİŞİSEL VERİLERİN<br />İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>1.Kişisel Verilerin<br />Toplanma ve İşlenme Amaçları</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel<br />verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1-Yasal<br />yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü<br />işin yasal çerçevede yürütülebilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>2-Sözleşme<br />hükümlerinin yerine getirilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>3-Sağlık<br />Hizmetlerinin sunulması (Tıbbi veya medikal/kozmetik teşhis, muayene,<br />tedavi ve her türlü bakım hizmetlerinin yürütülmesi)</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>4-Ticari<br />faaliyet ve işletmecilik gerekleri,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5-Sektörel(sağlık)<br />gereklilikler;</span> <ul type=”circle”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.1.Hasta<br />olsun veya olmasın halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi<br />teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.2.Sağlık<br />mevzuatı gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tüm resmi kurum ve<br />kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.3.Hasta<br />hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık<br />hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin<br />karşılanması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.4.Müşteri<br />temsilcisi, çağrı merkezi ve diğer kanallar aracılığı ile randevu<br />hakkında hastaların bilgilendirmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.5.Hasta<br />hizmetleri, diğer operasyon birimleri tarafından kimlik teyidi yapılması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.6.Hastane<br />yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta<br />memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.7.Hasta<br />hizmetleri, mali işler, pazarlama departmanları tarafından faturalandırma<br />yapılması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.8.Hastane<br />yönetimi, hasta hakları ve çağrı merkezi, hasta ilişkileri departmanı<br />tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere<br />cevap verilebilmesi,</span></li> </ul> </li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.Teknik<br />gereklilikler;</span> <ul type=”circle”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.1.Çağrı<br />merkezi, hasta ilişkileri, hastane yönetimi tarafından kurum iç<br />işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.2.Hizmet<br />sunum kalitesi, hasta deneyimi, bilgi işlem departmanları tarafından<br />sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan araştırma<br />ve analizler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.3.İnsan<br />kaynakları yönetimi ve kalite departmanları tarafından, işçilere eğitim<br />verilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.4.İç<br />denetim ve bilgi işlem departmanı tarafından kötüye kullanım yada<br />yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.5.Kalite,<br />bilgi işlem bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme<br />aktivitelerinin yerine getirilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.6.Hastane<br />yönetimi ve bilgi işlem departmanı tarafından veri güvenliği kapsamında<br />tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.7.Sağlık<br />turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine<br />getirilebilmesi için görevliler tarafından gerekli iletişimlerin<br />sağlanabilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.8.Hasta<br />ilişkileri, pazarlama, çağrı merkezi, departmanı tarafından kampanyalara<br />katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve diğer mobil kanallarda,<br />sosyal medyada özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması<br />ve muhataplara iletilebilmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.9.Kurumun<br />iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve<br />faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,</span></li> </ul> </li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>2.Kişisel Verilerin<br />Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel<br />verileriniz;</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>3359<br />sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>663<br />sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri<br />Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6698<br />Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Özel<br />Hastaneler Yönetmeliği,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1774<br />sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>4857<br />sayılı İş Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5510<br />sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Hukuki sebeplerle ile işlenecektir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. maddesi 3.<br />fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel<br />veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis,<br />tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının<br />planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan<br />kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası<br />aranmaksızın işlenebilir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>C.KİŞİSEL VERİLERİN<br />AKTARILMASI</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel verileriniz,</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>3359<br />sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>663<br />sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri<br />Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6698<br />Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm alt mevzuat,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Özel<br />Hastaneler Yönetmeliği,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1774<br />sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>4857<br />sayılı İş Kanunu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5510<br />sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Sağlık<br />Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Özel<br />sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Sosyal<br />Güvenlik Kurumu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Aile<br />Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Emniyet<br />Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Nüfus<br />Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Yetkili<br />diğer resmi kurum ve kuruluşlar,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Türkiye<br />Eczacılar Birliği,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Adli<br />makamlar, icra daireleri, arabulucular,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Tıbbi<br />teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya<br />yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz<br />ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hastanın<br />sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Yazılı<br />olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Sözleşme<br />kapsamında çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve<br />denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya<br />tüzel tüm üçüncü kişiler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Düzenleyici<br />ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hastane’mizin<br />bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Şirketimizin<br />ya da hastanın veya işçilerimizin şirketimizle herhangi bir sözleşme<br />gereğince ilişkili olan kimselerin hesabının bulunduğu bankalar,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Zorunlu<br />veya ihtiyari BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) kapsamında çalışılan<br />bireysel emeklilik şirketleri,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hizmetlerinden<br />faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,<br />destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş<br />ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi<br />edinebilirsiniz.)</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>İş<br />ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hissedarlarımıza<br />ve hissedarlık görüşmesi yapılan gerçek ya da tüzelkişilerle</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Dış<br />kaynak hizmet sağlayıcılar,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kargo<br />veya kurye şirketleri,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Hava,<br />kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>İle Paylaşılabilecektir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>IV.KİŞİSEL VERİLERİN<br />KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel<br />nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda<br />büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü<br />idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, VERBİS’e kaydettiği üzere ve Kişisel Veri Envanterine dahil<br />ettiği üzere, kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve<br />teknik tedbiri almıştır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin<br />hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel<br />verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye<br />yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri<br />kullanarak gerçekleştirilmektedir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması<br />Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı<br />dışında kullanmayacaktır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler,<br />danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli<br />olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak<br />imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata<br />geçirmiştir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>V.ÇEREZLER ÜZERİNDEN<br />TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>EsteFuture web sitesinde çerez konumlandırması yapmamaktadır. Web sitemiz<br />ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında, IP adresi, tarayıcı bilgileri. (Mac<br />ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri)<br />alınmamaktadır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>VI.KİŞİSEL VERİLERİN<br />KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu<br />olarak EsteFuture’e aşağıda belirtilen yollarla başvurarak, kimliğinizi ispat<br />etmeniz kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda<br />haklarınızı kullanabilirsiniz.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>A.KİŞİSEL<br />VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ</span></b></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1.Kişisel<br />verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>2.Kişisel<br />verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>3.Kişisel<br />verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp<br />kullanılmadığını öğrenme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>4.Yurt<br />içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü<br />kişileri bilme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>5.Kişisel<br />verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların<br />düzeltilmesini talep etme</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>6.<br />Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>7.<br />Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda,<br />kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş olması hâlinde<br />bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini<br />ilgili üçüncü kişiye bildirilmesini, iletilmesini isteme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>8.İşlenen<br />verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi<br />suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz<br />etme,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>9.Kişisel<br />verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama<br />hallerinde zararın giderilmesini talep etme,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>haklarına sahip bulunmaktasınız.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde<br />öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok<br />edilmesini veya anonim hale getirilmesi) EsteFuture’den talep edebilirsiniz.<br />Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın<br />koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha<br />yöntemini neden seçtiğimiz konusunda EsteFuture’den her zaman bilgi talep<br />edebilirsiniz.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan kişisel veriler, adı, soyadı,<br />yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili<br />yetişkin(veli veya vasi) tarafından verilebilecektir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>BAŞVURU HAKKI KAPSAMI<br />DIŞINDA KALAN DURUMLAR</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki<br />haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin<br />başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />verilerinin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle<br />araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />verilerinin millii savunmayı, millii güvenliği, kamu güvenliğini, kamu<br />düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik<br />haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih,<br />edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında<br />işlenmesi.</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />verilerinin millii savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu<br />düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla<br />görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından<br />yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında<br />işlenmesi.</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine<br />ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından<br />işlenmesi.</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,<br />zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki<br />durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması<br />için gerekli olması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>İlgili<br />kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin<br />işlenmesi,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili<br />kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek<br />kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi<br />ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel<br />veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin<br />ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>B.HAKLARINIZI<br />KULLANMAK İÇİN ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇME YOLLARINIZ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı;</span></p> <ul type=”disc”> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>1-Şirketimizin<br />“www.EsteFuture.com” Web sitesi adresindeki Kişisel Verilerin Korunması<br />Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>2-Şirketimiz<br />genel merkezinin bulunduğu Basın Ekspres Yolu, Kavak Sk. No:3, 34197<br />Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresine gelerek, İnsan Kaynakları<br />Yönetimi departmanından temin edilecek Kişisel Verilerin Korunması<br />Hakkında Başvuru Formu’nu doldurup imza karşılığı bizzat teslim ederek,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>3-Noter<br />kanalıyla yazı göndererek,</span></li> <li class=”MsoNormal” style=”color: #54595d; margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>4- </span><span style=”color: black; mso-color-alt: windowtext;”><a href=”mailto:info@estefuture.com”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>info@estefuture.com</span></a></span><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”> Mail adresine güvenli<br />elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresine<br />elektronik posta yollayarak,</span></li> </ul> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kullanabilirsiniz.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından<br />başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı<br />koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,<br />aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz<br />aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim<br />yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının<br />teyidi istenebilir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş<br />günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin<br />Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma<br />Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de<br />yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de<br />belirtildiği üzere, toplam 50(Elli) TL’yi aşmayan bir ücret talep<br />edilebilecektir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu olan şirketimiz hatasından<br />kaynaklanması halinde ödenmiş ücret tarafınıza iade edilecektir.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Kişisel Verilerin Korunması konusundaki usulüne uygun talepleriniz,<br />şirketimize ulaşmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde genel olarak<br />ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Başvurunuz durumunda doğru kişi olduğunuzun teyit edilmesi amacıyla “EsteFuture”<br />sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep etme hakkına sahiptir. Başvurunuzu iptal<br />etmediğiniz sürece, EsteFuture’ün bu taleplerini kabul etmiş sayılırsınız.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>RIZA ve ONAY</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>İşbu Aydınlatma Metnini okuduğunuzda, bu kapsamda Este Future Saç<br />Ekimi ve Sağlık Turizmi Acentesi LTD ŞTİ’nin bir veri işleme süreci<br />gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu<br />ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi<br />ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt<br />etmiş sayılırsınız.</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”line-height: 26.25pt; mso-outline-level: 2; background: white; margin: 11.25pt 0cm 0cm 0cm;”><b><span style=”font-size: 19.5pt; font-family: ‘Arial’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #033b4a; mso-fareast-language: TR;”>İLETİŞİM BİLGİLERİ</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background: white;”><b><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Este Future Saç Ekimi<br />Ve Sağlık Turizmi Acentesi Limited Şirketi</span></b></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>İletişim linki: </span><span style=”color: black; mso-color-alt: windowtext;”><a href=”http://www.estefuture.com/”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>www.estefuture.com.tr</span></a></span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>E-Mail: </span><span style=”color: black; mso-color-alt: windowtext;”><a href=”mailto:info@estefuture.com”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-fareast-language: TR;”>info@estefuture.com</span></a></span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 11.25pt; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Adres: Esentepe Mahallesi, Oya Sokak No:2/1 Devran Apartmanı Kat: 8 Daire:<br />16 Şişli/İstanbul</span></p> <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background: white;”><span style=”font-size: 11.5pt; font-family: ‘Tahoma’,sans-serif; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; color: #54595d; mso-fareast-language: TR;”>Telefon: +90 536 955<br />18 44</span></p> <p class=”MsoNormal”> </p> <p></p>