ESTE FUTURE SAÇ EKİMİ
VE SAĞLIK TURİZMİ ACENTESİ 
olarak (“EsteFuture”) veri sorumlusu
sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili
alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection
Regulation) uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz.
Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, kişisel verileri elde
etme ve işleme konusundaki hukuki sebeplerimiz, kişisel verilerinizi hangi
amaçlarla işlediğimiz, kişisel verileri aktarıp aktarmadığımız ve hangi
amaçlarla kimlere aktardığımız, yasal haklarınız konularında sizleri
aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır.EsteFuture, kişisel verilerinizi
hukuka uygun olarak işlemekte olup, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak
işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte,
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun en uygun güvenlik düzeyini
sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış
bulunmaktadır.

VERİSİNİ İŞLEDİĞİMİZ
KİŞİLER

EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı
olarak kişisel verileri işlemektedir.

 • İşçilerimiz,
 • İşçi
  Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri
  dahil)
 • Stajyerlerimiz
  ve İşbaşı Eğitimi Kursiyerlerimiz,
 • Hastalarımız,
 • Teşhis,
  tedavi ya da bu türden bir hizmet almak amacıyla görüşme yapılan, iletişim
  kurulan kişiler,
 • Hasta
  yakını ve refakatçiler,
 • Her
  türlü ticari faaliyetin tarafları veya ticari faaliyet gereği işbirliği
  yaptığımız veya yapacağımız kişiler veya şirketlerin yetkili yada
  çalışanları(Tedarik, reklam, destek, pazarlama, konaklama, ulaşım,
  referans kaynakları vb.)
 • Hissedarlar
  veya hissedarlık görüşmesi yapılan kişiler,
 • Yasal
  Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili
  ya da çalışanları,
 • Ziyaretçiler
 • Tüm
  veri sahiplerinin kanuni temsilcileri, ebeveynler, veli veya vasileri
 • Hukuki
  süreçlerde taraf konumunda olan kişiler ve bunların yasal temsilcileri
 • Şirketimizle
  ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçmiş olduğumuz
  3.kişiler.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL
VERİLER

EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki belirtilen kişisel sağlık
verisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileri “hukuka uygunluk”,
“gereklilik”, “amaca uygunluk” ve “sınırlılık” ilkelerine göre işlemektedir.

Kimlik Verisi

Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk
vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici TC
kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi
kimliğe dair tüm verilerdir.

İletişim Verisi

İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, elektronik posta
adresi gibi iletişime dair tüm verileridir.

Görsel ve İşitsel
Veriler

Şirket güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera
sistemi ile alınan görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime
geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, özel yazılı rıza ve
izin(onam) ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da estetik/kozmetik işlemin
yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme
ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişi verileri bu kapsamdaki
verilerdir.

Özlük Verisi

İşçilerin işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük
işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.

Eğitim Verisi

Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi
kursiyerleri ya da ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna dair
verilerdir.

İş ve Meslek Verisi

Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi
kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından iş veya mesleğe dair tüm verilerdir.
(Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)

Yorum ve Şikayet
Verileri

Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek amacı ile web sitesi üzerinden veya
başka kanallardan, onay ve rıza vererek Şirketimize iletilen yorum ve şikayet
verileridir.

Konum veya Lokasyon
Verisi

Kişilerin herhangi bir yolla ve kendi rızası ile ilettiği adres veya konum
verileridir.

İşlem Güvenliği Verisi
(IP Verisi ve Çerezler)

IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola
bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola
bilgileri) bu kapsamdadır.

Hukuk Verisi

Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra
verileridir. Şirkette çalışan işçiler ve şirketle davası ya da icra takibi
bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.

Finansal Veriler

Kişilerin banka hesap numarası ve IBAN numarası gibi verileridir. Şirkette
çalışan işçiler ve şirketten hizmet alan hastalar yönünden talep edilip işlenen
verilerdir.

Sağlık Verileri

Tıbbi dosyalarda yasal nedenlerle takip edilmesi gereken, kişinin rızası
ile işlenen laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, tıbbi test sonuçları, kan
grubu, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık verileri.
Ayrıca işçilerin işçi özlük dosyasında yer alan sağlık raporu ve diğer tıbbi
belgeler de bu kapsamdadır.

Taşıt Plaka Verisi

Şirkete ait otopark veya özel vale hizmetinden faydalanılması halinde araç
plaka verileri bu kapsamdadır.

Müşteri İşlem Verileri

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, gişe dekont, sipariş bilgisi,
talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.

Kılık Kıyafet Verileri

Beden verisi vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb.
veriler bu kapsamdadır.

Biyometrik Veriler

Avuç içi bilgileri, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma vb. veriler bu
kapsamdadır.

Risk Yönetimi Verileri

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler bu
kapsamdadır.

Fiziki Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası
kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.

Dernek, Vakıf ve
Sendika Verisi

Dernek ve vakıf verisi, sosyal sorumluluk ve işyeri organizasyonlarında,
sendika verisi ise sendikal aidat kesintisi sırasında gerekli olabilmektedir.

III.KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİ

A.KİŞİSEL VERİLERİN
ELDE EDİLMESİ

1.Kişisel Verilerin
Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı

Kişisel Verileriniz;

 • 1.2.Çağrı
  merkezimiz ile yapılan görüşme sonucunda,
 • 1.3.Web
  sitemizde yer alan canlı destek uygulaması üzerinden yapılan görüşme
  sonucunda,
 • 1.4.EsteFuture
  doktorlarına ya da ilgili personeline telefon WhatsApp Uygulaması ya da
  mail yoluyla ulaşarak yapılacak görüşme sonucunda,
 • 1.5.EsteFuture
  pazarlama ve tanıtım personellerinin kullanımında olan telefonlar
  üzerinden veya SMS ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan
  iletişim sonucunda,
 • 1.6.EsteFuture’e
  başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle telefon, SMS
  ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden yapacağınız görüşmeler sonucunda,
 • 1.7.EsteFuturee
  başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle yapacağınız
  yüz-yüze görüşmeler sonucunda,
 • 1.8.Ticari
  faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan kişi ve şirket yetkili ya da
  çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde,
  iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,
 • 1.9.Yasal
  Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili
  ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde,
  iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda,
 • 1.10.Sosyal
  medya üzerinden yaptığı tanıtım ve reklam üzerinden “bize ulaşın” veya
  “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda,
 • 1.11.Kablosuz
  İnternet hizmeti kapsamında misafirlere özel kablosuz ağ (Wi-Fi) yayında,
  yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler ve
  şifreleme için mobil telefon numarası talep edilmesi sonucunda,
 • 1.12.Web
  sitesine yapılan girişlerden MAC ID’nin(Cihaz Kimlik Bilgisi) kaydedilmesi
  şeklinde veri elde edilmesi,
 • 1.13.EsteFuture
  ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz
  veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde, 3.kişilerin, iletişim
  platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,
 • 1.14.Benzer
  şekilde diğer yasal veri alım yollarıyla,

Gibi kanallardan elde edilmektedir.

B.KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

1.Kişisel Verilerin
Toplanma ve İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel
verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

 • 1-Yasal
  yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü
  işin yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 • 2-Sözleşme
  hükümlerinin yerine getirilmesi,
 • 3-Sağlık
  Hizmetlerinin sunulması (Tıbbi veya medikal/kozmetik teşhis, muayene,
  tedavi ve her türlü bakım hizmetlerinin yürütülmesi)
 • 4-Ticari
  faaliyet ve işletmecilik gerekleri,
 • 5-Sektörel(sağlık)
  gereklilikler;
  • 5.1.Hasta
   olsun veya olmasın halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi
   teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • 5.2.Sağlık
   mevzuatı gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tüm resmi kurum ve
   kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
  • 5.3.Hasta
   hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık
   hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin
   karşılanması,
  • 5.4.Müşteri
   temsilcisi, çağrı merkezi ve diğer kanallar aracılığı ile randevu
   hakkında hastaların bilgilendirmesi,
  • 5.5.Hasta
   hizmetleri, diğer operasyon birimleri tarafından kimlik teyidi yapılması,
  • 5.6.Hastane
   yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta
   memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
  • 5.7.Hasta
   hizmetleri, mali işler, pazarlama departmanları tarafından faturalandırma
   yapılması,
  • 5.8.Hastane
   yönetimi, hasta hakları ve çağrı merkezi, hasta ilişkileri departmanı
   tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere
   cevap verilebilmesi,
 • 6.Teknik
  gereklilikler;
  • 6.1.Çağrı
   merkezi, hasta ilişkileri, hastane yönetimi tarafından kurum iç
   işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
  • 6.2.Hizmet
   sunum kalitesi, hasta deneyimi, bilgi işlem departmanları tarafından
   sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan araştırma
   ve analizler,
  • 6.3.İnsan
   kaynakları yönetimi ve kalite departmanları tarafından, işçilere eğitim
   verilmesi,
  • 6.4.İç
   denetim ve bilgi işlem departmanı tarafından kötüye kullanım yada
   yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
  • 6.5.Kalite,
   bilgi işlem bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme
   aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • 6.6.Hastane
   yönetimi ve bilgi işlem departmanı tarafından veri güvenliği kapsamında
   tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • 6.7.Sağlık
   turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine
   getirilebilmesi için görevliler tarafından gerekli iletişimlerin
   sağlanabilmesi,
  • 6.8.Hasta
   ilişkileri, pazarlama, çağrı merkezi, departmanı tarafından kampanyalara
   katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve diğer mobil kanallarda,
   sosyal medyada özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması
   ve muhataplara iletilebilmesi,
  • 6.9.Kurumun
   iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve
   faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,

2.Kişisel Verilerin
Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel
verileriniz;

 • 3359
  sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663
  sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • 6698
  Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Özel
  Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel
  Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • 1774
  sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
 • 4857
  sayılı İş Kanunu,
 • 5510
  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Hukuki sebeplerle ile işlenecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. maddesi 3.
fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.

C.KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

 • 3359
  sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663
  sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • 6698
  Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm alt mevzuat,
 • Özel
  Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel
  Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • 1774
  sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
 • 4857
  sayılı İş Kanunu,
 • 5510
  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık
  Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel
  sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal
  Güvenlik Kurumu,
 • Aile
  Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Emniyet
  Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus
  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Yetkili
  diğer resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Türkiye
  Eczacılar Birliği,
 • Adli
  makamlar, icra daireleri, arabulucular,
 • Tıbbi
  teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya
  yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz
  ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın
  sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yazılı
  olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler
 • Sözleşme
  kapsamında çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve
  denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya
  tüzel tüm üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici
  ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Hastane’mizin
  bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler,
 • Şirketimizin
  ya da hastanın veya işçilerimizin şirketimizle herhangi bir sözleşme
  gereğince ilişkili olan kimselerin hesabının bulunduğu bankalar,
 • Zorunlu
  veya ihtiyari BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) kapsamında çalışılan
  bireysel emeklilik şirketleri,
 • Hizmetlerinden
  faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
  destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş
  ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi
  edinebilirsiniz.)
 • İş
  ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Hissedarlarımıza
  ve hissedarlık görüşmesi yapılan gerçek ya da tüzelkişilerle
 • Dış
  kaynak hizmet sağlayıcılar,
 • Kargo
  veya kurye şirketleri,
 • Hava,
  kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri,

İle Paylaşılabilecektir.

IV.KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ

EsteFuture, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel
nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda
büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü
idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.

EsteFuture, VERBİS’e kaydettiği üzere ve Kişisel Veri Envanterine dahil
ettiği üzere, kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve
teknik tedbiri almıştır.

EsteFuture, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri
kullanarak gerçekleştirilmektedir.

EsteFuture, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı
dışında kullanmayacaktır.

EsteFuture, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler,
danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli
olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak
imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata
geçirmiştir.

V.ÇEREZLER ÜZERİNDEN
TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

EsteFuture web sitesinde çerez konumlandırması yapmamaktadır. Web sitemiz
ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında, IP adresi, tarayıcı bilgileri. (Mac
ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri)
alınmamaktadır.

VI.KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu
olarak EsteFuture’e aşağıda belirtilen yollarla başvurarak, kimliğinizi ispat
etmeniz kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda
haklarınızı kullanabilirsiniz.

A.KİŞİSEL
VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

 • 1.Kişisel
  verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2.Kişisel
  verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3.Kişisel
  verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 • 4.Yurt
  içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
  kişileri bilme,
 • 5.Kişisel
  verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
  düzeltilmesini talep etme
 • 6.
  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7.
  Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda,
  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş olması hâlinde
  bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
  ilgili üçüncü kişiye bildirilmesini, iletilmesini isteme,
 • 8.İşlenen
  verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
  etme,
 • 9.Kişisel
  verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama
  hallerinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesi) EsteFuture’den talep edebilirsiniz.
Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın
koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha
yöntemini neden seçtiğimiz konusunda EsteFuture’den her zaman bilgi talep
edebilirsiniz.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan kişisel veriler, adı, soyadı,
yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili
yetişkin(veli veya vasi) tarafından verilebilecektir.

BAŞVURU HAKKI KAPSAMI
DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki
haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin
başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel
  verilerinin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle
  araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel
  verilerinin millii savunmayı, millii güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
  düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik
  haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih,
  edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
  işlenmesi.
 • Kişisel
  verilerinin millii savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
  düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla
  görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından
  yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
  işlenmesi.
 • Kişisel
  verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
  ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından
  işlenmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,
zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki
durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

 • Kişisel
  veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması
  için gerekli olması,
 • İlgili
  kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
  işlenmesi,
 • Kişisel
  veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili
  kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
  kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi
  ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
 • Kişisel
  veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
  ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

B.HAKLARINIZI
KULLANMAK İÇİN ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇME YOLLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı;

 • 1-Şirketimizin
  “www.EsteFuture.com” Web sitesi adresindeki Kişisel Verilerin Korunması
  Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak,
 • 2-Şirketimiz
  genel merkezinin bulunduğu Basın Ekspres Yolu, Kavak Sk. No:3, 34197
  Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresine gelerek, İnsan Kaynakları
  Yönetimi departmanından temin edilecek Kişisel Verilerin Korunması
  Hakkında Başvuru Formu’nu doldurup imza karşılığı bizzat teslim ederek,
 • 3-Noter
  kanalıyla yazı göndererek,
 • 4- info@estefuture.com Mail adresine güvenli
  elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresine
  elektronik posta yollayarak,

Kullanabilirsiniz.

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından
başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı
koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,
aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz
aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim
yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının
teyidi istenebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş
günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin
Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma
Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de
belirtildiği üzere, toplam 50(Elli) TL’yi aşmayan bir ücret talep
edilebilecektir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu olan şirketimiz hatasından
kaynaklanması halinde ödenmiş ücret tarafınıza iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki usulüne uygun talepleriniz,
şirketimize ulaşmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde genel olarak
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuz durumunda doğru kişi olduğunuzun teyit edilmesi amacıyla “EsteFuture”
sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep etme hakkına sahiptir. Başvurunuzu iptal
etmediğiniz sürece, EsteFuture’ün bu taleplerini kabul etmiş sayılırsınız.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuduğunuzda, bu kapsamda Este Future Saç
Ekimi ve Sağlık Turizmi Acentesi LTD ŞTİ’nin bir veri işleme süreci
gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu
ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi
ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt
etmiş sayılırsınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Este Future Saç Ekimi
Ve Sağlık Turizmi Acentesi Limited Şirketi

İletişim linki: www.estefuture.com.tr

E-Mail: info@estefuture.com

Adres: Esentepe Mahallesi, Oya Sokak No:2/1 Devran Apartmanı Kat: 8 Daire:
16 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 536 955
18 44